OnOnPay - Ứng Dụng Thanh Toán Thông Minh

Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017

Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 3.blog.ononpay.com

Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 có tốt không?

Ngân hàng VPBank luôn được lòng người tiêu dùng bởi có nhiều yếu tố cho rằng, Lãi suất tiết kiệm VPBank thường xuyên ưu đãi hơn các ngân hàng lớn khác như Agribank, TPBank, BIDV, ACB…., đặc biệt là về khoản thời hạn trả trước và nhân lãi.

Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 2.blog.ononpay.com
Lãi suất tiết kiệm VPBank thường xuyên ưu đãi hơn các ngân hàng lớn khác như Agribank, TPBank, BIDV, ACB….

Mới đây, những yếu tố trên đã được chứng minh khi ngân hàng này đã công bố biểu Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 nhằm giúp khách hàng có điều kiện theo dõi lãi suất tiết kiệm cá nhân, đồng thời vạch ra cho mình một kế hoạch quản lý dòng tiền phù hợp khi giao dịch với ngân hàng.

Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 3.blog.ononpay.com
VPBank đã công bố biểu Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017

Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 cho khách hàng cá nhân

Đối với mảng lãi suất tiết kiệm VPBank, ngân hàng này luôn đi đầu trong việc ưu đãi những mức lãi suất tốt cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể, Lãi suất tiết kiệm VPBank bao gồm các hình thức như sau:

  • Chứng chỉ tiền gửi dài hạn Ghi danh
  • Chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm bảo toàn thịnh vượng
  • Tiết kiệm gửi góp linh hoạt
  • Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ
  • Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ
  • Tiết kiệm trả lãi trước
  • Tiết kiệm kỳ hạn ngày
  • Tiết kiệm trực tuyến

Chi tiết về biểu Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 như sau (Áp dụng từ ngày 09/03/2017)

Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 1.blog.ononpay.com
biểu Lãi suất tiết kiệm VPBank năm 2017 như sau

 

Cùng bình luận

Nguyễn Thảo Linh