OnOnPay - Ứng Dụng Thanh Toán Thông Minh
lai suat tiet kiem ngan hang BIDV nam 2017 blog.ononpay.com

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng BIDV năm 2017

Bảng lãi suất tiết kiệm ngân hàng BIDV cập nhật tháng 2 năm 2017

BIDV là một trong những ngân hàng được rất nhiều người tin tưởng gửi tiền tiết kiệm. Vậy lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV hiện nay là bao nhiêu?

Thông tin được cập nhật trong bảng lãi suất tiết kiệm ngân hàng BIDV dưới đây:

lai suat tiet kiem ngan hang bidv 2017 blog.ononpay.com
Bảng lãi suất tiết kiệm ngân hàng BIDV cập nhật tháng 2/2017

Các loại hình gửi tiết kiệm của tại ngân hàng BIDV

Các hình thức gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV rất đa dạng, bao gồm: Tiền gửi thanh toán thông thường, Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, Tiền gửi Ký quỹ, Tiền gửi tích lủy Hưu trí, Tiền gửi Tích lũy Kiều hối, Tiền gửi kinh doanh chứng khoán, …

Đặc điểm và lợi ích của các lại hình gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Tính năng sản phẩm
– Khách hàng có thể sử dụng tài khoản để gửi, rút tiền linh hoạt
– Khách hàng được sử dụng tài khoản để chuyển khoản sang tài khoản của chính chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu tiền gửi tiết kiệm tại BIDV

Lợi ích sản phẩm
– An toàn khi tích trữ tiền qua tài khoản
– Thông tin tiền gửi được bảo mật cao
– Tiền gửi được mua bảo hiểm tại tổ chức bảo hiểm tiền gửi
– Tiền trong tài khoản được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
– Giao dịch thuận tiện tại mạng lưới rộng khắp của BIDV trên toàn quốc

Điều kiện sử dụng
– Khách hàng cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có nhu cầu giao dịch ngân hàng. Khách hàng gửi ngoại tệ phải là công dân Việt Nam cư trú.
– Số dư tiền gửi tối thiểu: 50.000VND, 10 USD, 10 EUR. Các loại ngoại tệ khác không quy định mức số dư tối thiểu.

Hồ sơ đăng ký
– CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc)
– Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân
– Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản cá nhân

Đăng ký sử dụng
– Tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Là tiền gửi dành cho khách hàng có nhu cầu mở tài tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn với mục đích gửi, giữ tiền và rút tiền theo yêu cầu vào bất kỳ ngày làm việc nào của BIDV.

lai suat tiet kiem ngan hang BIDV nam 2017 blog.ononpay.com

Tính năng sản phẩm
– Khách hàng có thể sử dụng tài khoản để gửi, rút tiền linh hoạt
– Khách hàng được sử dụng tài khoản để chuyển khoản sang tài khoản của chính chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu tiền gửi tiết kiệm tại BIDV

Lợi ích sản phẩm
– An toàn khi tích trữ tiền qua tài khoản
– Thông tin tiền gửi được bảo mật cao
– Tiền gửi được mua bảo hiểm tại tổ chức bảo hiểm tiền gửi
– Tiền trong tài khoản được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
– Giao dịch thuận tiện tại mạng lưới rộng khắp của BIDV trên toàn quốc

Điều kiện sử dụng
– Khách hàng cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có nhu cầu giao dịch ngân hàng. Khách hàng gửi ngoại tệ phải là công dân Việt Nam cư trú.
– Số dư tiền gửi tối thiểu: 50.000VND, 10 USD, 10 EUR. Các loại ngoại tệ khác không quy định mức số dư tối thiểu.

Hồ sơ đăng ký
– CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc)
– Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân
– Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản cá nhân

Đăng ký sử dụng
– Tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc

 

Cùng bình luận